Search

Kurser hålls vid the Animation Workshop i Viborg, Danmark.

Kickstart your career with a Professional Training Course at The Animation Workshop! All courses are designed in collaboration with industry experts to ensure highly relevant content of the best quality. Intense full time teaching by working professionals in a creative and friendly environment.

Fall semester courses:

STORYBOARD (30 ECTS) (Application deadline for the fall course 2020: June 19th)

https://animationworkshop.via.dk/programs-and-courses/storyboard

Acquire a solid foundation in storyboarding through workshops on storyboarding for a variety of platforms as well as writing and drawing.

VISUAL EFFECTS (Application deadline for the fall course 2020: June 10th)

https://animationworkshop.via.dk/programs-and-courses/vfx

Get a solid understanding of the entire VFX pipeline and gain the right knowledge, skills and confidence of a VFX generalist.

Spring semester courses:

ILLUSTRATION (30 ECTS)

https://animationworkshop.via.dk/programs-and-courses/illustration

Become familiar with the most important illustration techniques and platforms. Examples of workshops are: motion graphics/animated illustration, editorial illustration, design for animated TV-series, comics, digital painting, book illustration.

HOUDINI & SIMULATION FOR FILM AND GAMES

(Application deadline for the Houdini 2020: June 3rd 2020)

Houdini 2020 course dates: April 6th to June 26th 2020

https://animationworkshop.via.dk/en/programs-and-courses/houdini-and-simulation-for-film-and-games

Learn how to create beautiful simulations! Dive into Houdini, TouchDesigner, Unity and coding in this exciting new course, taught by specialists from the VFX industry!

3D CHARACTER ANIMATION (Application deadline for the spring course 2019: November 30th)  

https://animationworkshop.via.dk/programs-and-courses/3d-character-animation

Learn to animate 3D characters with Autodesk MAYA through workshops focused on body mechanics, physical action, pantomime acting and lip sync, culminating in a big final project.

Föreningen behöver ha in nya personer i styrelsen. Är det dig vi söker?

Som styrelsemedlem får du engagera dig för svensk animation och våra animatörer. Du får vara med att anordna evenemang, bevaka våra intressen filmpolitiskt, samarbeta med festivaler och andra tillställningar. Vidare får du; kul, trevligt, nya vänner, fika.

Årsmötet hålls 25 maj 2019 då ny styrelse väljs. Stora delar av nuvarande styrelse sitter kvar men några platser behöver förnyas.

Tveka inte, mejla info@saava.se

Nu startar Xenter en ny yrkeshögskoleutbildning till VFX-artist. Utbildningen är på helfart i ca 4, 5 terminer inklusive 26 veckors praktik. Utbildningens ledningsgrupp består av branchföretag som också hjälper till med praktikplatser.

Läs mer här https://www.xenter.se/utbildning/vfx-artist

Sista ansökningsdag den 12 maj!

För frågor, kontakta Lottie Carnö, mail: lottie.carno@xenter.se eller tel. 0708-86 16 66

Xenter har en lång tradition som utbildare inom medie-området, inte minst med spetsutbildningar på gymnasiet inom film och animation samt YH-utbildningar inom live-TV och VR.