การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 #วันเวลาการรับสมัคร การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 #รอบคัดเลือก ประกาศผลในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 #รอบชิงชนะเลิศ ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา อ่านรายละเอียดเพิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจและคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะดนตรีและการแสดง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม MUPA 1/3 คณะดนตรีและการแสดง อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะดนตรีและการแสดง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นทุนจากคณะดนตรีและการแสดง จำนวน 6 ทุน และทุนจากอาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ (คณบดีคณะดนตรีและการแสดง) โดยนิสิตที่ได้รับทุน มีรายชื่อดังนี้ 1. นางสาวกนพร โตโส 2