ระบบติดตามสถานะการดำเนินการ (Document Tracking System)

ระบบติดตามเอกสาร Online "Document Tracking System" เพื่อให้ลูกค้าได้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการดำเนินการของบริษัทฯ ตรวจสอบสถานะการดำเนินเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามสถานะของเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการว่าได้ดำเนินการ ถึงขั้นตอนไหน เราได้มีการปรับปรุงการทำงานมาโดยตลอดเพื่อให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีกว่าเสมอ เป็นบริษัทฯ แรกและเป็นบริษัทฯ เดียวในขณะนี้ที่มีการใช้ระบบดังกล่าวมาให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการให้บริการ ขั้นตอนการดำเนินการแสนง่ายเมือลูกค้าได้มีข้อ

ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว

กิจการประมงทะเล กิจการต่อเนื่องประมงทะเล กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการก่อสร้าง กิจการต่อเนื่องการเกษตร กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์โรงฆ่าสัตว์หรือชำแหละ กิจการรีไซเคิล กิจการเหมืองแร่หรือเหมืองหิน กิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ กิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหิน กิจการผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กิจการแปรรูปหิน กิจการผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กิจการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก กิจการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ กิจการผลิตหรือจำหน่ายอีเล็