Search

อุปกรณ์ควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

📷 หากท่านอยากมีสวนหรือสนามหญ้าแต่ไม่มีเวลาดูแล เราพร้อมเป็นตัวช่วยที่จะดูแล 📷 วันนี้ท่านสามารถควบคุมและจัดการตารางการรดน้ำต้นไม้ที่บ้านของท่านได้แบบ real time ในสมาร์ทโฟนทุกที่ทั้วโลกได้เลย รวมถึงยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์และปรับตารางการรดน้ำอัตโนมัติตามสภาพอากาศได้อีกด้วย เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาตากแดดยืนรดน้ำอีกต่อไป สิ่งเหล่านี่หมายถึงการประหยัดน้ำ ,ตัดปัญหาเรื่องคนงาน และยังให้ต้นไม้ของท่านได้รับน้ำที่เพียงพอและสม่ำเสมออีกด้วย 📷คุณสมบัติก

การออกแบบระบบน้ำสวนอย่างถูกวิธี จาก KSE

📷มาแว้ววว สำหรับใครที่ต้องการอยากได้ข้อมูลการออกแบบระบบน้ำสวนอย่างถูกวิธี จากKSE📷 📷6 ขั้นตอนการคำนวนระบบน้ำสวนเบื้องต้น📷 1. คำนวณหาปริมาณน้ำที่มีใช้ภายในบ้านพักอาศัย การออกแบบระบบรดน้ำสปริงเกลอร์ ที่ดีอันดับแรกต้องขึ้นอยู่กับว่ามีปริมาณน้ำเท่าไร ที่ใช้ในการรดน้ำสนามหญ้า และ ต้นไม้ภายในบ้านนั้น ๆ โดยปกติทั่วไปเราสามารถเลือกใช้น้ำได้ เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อน้ำในบ้าน ทะเลสาปข้างบ้าน 2. วาดแผนผังพื้นที่สนามและบ้านพักอาศัย ให้ใช้เทปวัดระยะวัดขนาดบ้าน และพื้นที่สนามอย่างละเ