Search

การพาชีวิตเข้าสู่โหมดนวัตกรรมอัตโนมัติ

"สองในสามของมนุษย์ในปัจจุบันตายก่อนเวลาอันควร เพราะมีหัวใจของคนขี้เกียจ ปอดของคนสูบบุหรี่ และตับของ คนกินเหล้า" หมอโทมัส บาสส์เลอร์ พยาธิแพทย์ที่ทำหน้าที่ผ่าตัดชันสูตรศพเพื่อวินิจฉัยสาเหตุการตาย ได้กล่าวไว้ จากหนังสือ "วิ่ง...สู่วิถีชีวิตใหม่ " นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม นักวิ่ง และผู้จุดประกายแรงบันดาลใจในการวิ่งในหมู่คนไทย ซึ่งท่านใช้การวิ่งรักษาโรคหัวใจที่เกิดขึ้นกับท่านเอง...ท่านเขียนเล่มนี้จากการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และรวบรวมถ่ายทอดผ่านหนังสือเ