យុវជនសកម្មត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់ រាល់អំពើររើសអើងយេនឌ័រក្នុងសង្គម!

ការជួបជុំយុវជននៅខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងអំពីអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ និងអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទ ឆ្នាំ២០១៩ ទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ប្រឹងប្រែងបំពេញបេសកកម្ម លុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌សមភាព និងសមធម៌ក្នុងសង្គមជាតិ អស់រយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយ អំពើរហិង្សានិងការរើសអើងយេនឌ័រគ្រប់រូបភាពនៅតែ បន្តកើតឡើងលើស្រ្តី    ស្រ្តីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និង    ស្រ្តីផ្លាស់ប្តូរយេនឌ័។  អំពើរហិង្សាផ្អែកលើ    យេនឌ័រ និងការរើងអើសយេ

យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃនៃភាព សកម្មនិយម ប្រឆាំងអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ

តើយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃនៃភាពសកម្មនិយមប្រឆាំងអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ (យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ) ជាកម្មវិធីអ្វី? យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ ជាយុទ្ធនាការសកលមួយបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយសកម្មជនស្រ្តីមួយក្រុម នៅ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយ បន្តធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងគោលបំណង ដើម្បី អំពាវនាវឲ្យមានការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ ​និងលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្រ្តីនិង ក្មេងស្រី នៅថ្នាក់អន្តរជាតិនិងថ្នាក់ជាតិ។ យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ ត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយ Center for Women’s Global Leadership ហើយប្រារ

មនុស្សស្រីអាចធ្វើបានលើសពីការនិយាយអំពីការរួមភេទ!

សរសេរដោយ៖ កើត-អួរជែល ចន្រា្ទ, អ្នកសារព័ត៌មាន,​ ស្រ្តីនិយម, យ៉ូហ្គី (អ្នកហាត់យ៉ូហ្គាខ្ជាប់ខ្ជួន),​ ភរិយា និងម្តាយ បកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយ៖ បុណ្យ រចនា និង អេង សុខា យើងសង្កេតឃើញថាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនមានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពស្មើរគ្នារវាងស្រ្តីនិងបុរសបើប្រៀបធៀបទៅ​នឹង​កាលពី​អតីតកាល។ ស្រ្តីមានដោយបើកចំហរអំពីការរួមភេទនោះទេដូចបុរសដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ តើស្រ្តីដឹងថាពួកគេ​​មាន​សិទ្ធិ​ទទួលបានភាពសុខស្រួលនៅក្នុងការរួមភេទដូចជាមនុស្សប្រុសដែរនោះ? ប្រាកដណាស់​ ថា​ស្ត្រីនិងបុរសមិនអាច​ទទួលបា