Search

ทำไมการเรียนภาษาอังกฤษถึงสำคัญ จากประสบการณ์ตรงในปัจจุบันที่กำลังทำงาน 5 อาชีพพร้อมๆกัน

จากประสบการณ์ตรงของครูในปัจจุบันที่กำลังทำงาน 5 อาชีพพร้อมๆกันที่จะว่าแตกต่างก็ใช่ แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ การใช้ภาษาอังกฤษ อาชีพที่ครูกำลังทำอยู่ในตอนนี้คือ 1. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษทั้งผ่านกิจกรรม และเตรียมสอบเข้า 2. เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3. เป็นเจ้าของห้องพักซึ่งแขกกว่า 95% เป็นแขกต่างชาติ 4. เป็นนักออกแบบภายใน freelance 5. เป็นนักลงทุนในหลายๆประเภท อาชีพ 4 ใน 5 ของครูต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางทั้งการสอน การติดต่อสื่อสาร การเขียนจดหมายทางธุรกิจ ก

เรียนศิลปะ มีประโยชน์กับลูกอย่างไร

ศิลปะจึงเป็นสื่อนำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะมองความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ ศิลปะ ไม่เพียงแต่จะช่วยฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อน้อยๆให้กับลูกเท่านั้น แต่ช่วงเวลาที่เด็กๆกำลังทำงานศิลปะ คือช่วงเวลาที่สมองน้อยๆกำลังรวบรวม สรรหา จัดส่วนประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ที่เขาได้รับรู้สะสมมา รวมทั้งความคิดที่มีต่อสิ่งรอบตัว สรุปออกมาเป็นความคิด แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม ศิลปะจึงเป็นสื่อนำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะมองความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่

ข้อได้เปรียบของการเป็น เด็กสองภาษา

(1) ประโยชน์ทางด้านภาษา การฝึกให้ลูกได้รู้จักกับภาษาที่สองนั้น ถือเป็นการฝึกสมองอย่างดี เพราะสมองจะถูกกระตุ้นให้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ของทั้งสองภาษา และเมื่อลูกพูดได้ก็ค่อยหาวิธีเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปใช้อีกภาษาหนึ่งให้ได้ด้วย ข้อดีกว่านั้นคือ เด็กสองภาษาไม่เพียงแต่รู้คำศัพท์ของภาษาที่สองเท่านั้น แต่ยังสามารถเปรียบเทียบ แปล ผสมคำ ในแต่ละภาษาและเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นด้วย การใช้สมองในเรื่องภาษา จึงเป็นแบบฝึกหัดอันซับซ้อนที่เข้ามาในชีวิตของเด็กสองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติตั้

ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนอารมณ์ลูกน้อยด้วย “ศิลปะบำบัด”

ครูเคน – คมกฤษ เมฆหมอก นักศิลปะบำบัด ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องยอมรับว่า “ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก” เป็นปัญหาใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวล ไม่ว่าจะเป็นภาวะก้าวร้าว ซึมเศร้า หรือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD) เด็กออทิสติก ฯลฯ เด็ก ๆ เหล่านี้ควรได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์และพฤติกรรมให้ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข หนึ่งในวิธียอดนิยมของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ คือการใช้ศิลปะ

เรียนภาษาที่ 2 อย่างไร ไม่ให้เป็น ‘ภาระสมอง’ II

เปิดภาษาที่ 2 ทิ้งไว้ แม้จะไม่ได้ตั้งใจจะฟัง อย่าตั้งใจไปหมดเสียทุกอย่าง “เอาล่ะ ฉันพร้อมจะเรียนแล้ว” พูดที่ไรก็เร่ิมขี้เกียจต้องก้มไปเกาตาปลาทุกที แต่การเรียนแบบไม่ต้องตั้งใจเลย ทำให้คุณซึมซับภาษาอย่างที่คุณไม่รู้ตัว สมองน่าอัศจรรย์ใจกว่าที่คุณคาดไว้อีกเยอะ การได้ยินภาษาที่ 2 แบบเป็นเสียง Background ทำให้คุณเรียนภาษาได้เร็วว่า แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจฟัง เอาหูคุณไปอยู่กับเสียงและภาษาใหม่ๆ ที่หลากหลาย ด้วยการเปิดข่าวภาษาต่างประเทศทิ้งไว้ หรือเปิดเพลงที่ชอบ งานวิจัยในปี 2015 ตีพิม

เรียนภาษาที่ 2 อย่างไร ไม่ให้เป็น ‘ภาระสมอง’ I

ธรรมชาติของการเรียนรู้มักจะไม่ชอบฝืนตัวเอง สมองก็เช่นกัน ยิ่งคุณตั้งใจมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งคว้าน้ำเหลว ลืม ‘คอร์สเรียนลัด 12 ชั่วโมง’ ไปได้เลย สมองคุณไม่มีทางยัดข้อมูลมหาศาลขนาดนั้นเพียงเพื่อให้คุณไปสอบเลื่อนตำแหน่งหรอก เมื่อเวลาผ่านไปแล้วความรู้นั้นก็จะระเหิดหายไปราวอากาศธาตุ มาพบงานวิจัยใหม่ๆ ที่พาคุณไปเอ็นจอยกับภาษาที่ 2 โดยไม่ต้องฝืน และให้สมองคุณมีพื้นที่วิ่งเล่นและเติบโตราวเด็กๆ ที่น่ารักน่าชังดีกว่า การมีทักษะสื่อสารภาษาที่ 2 ที่ 3 หรือ ที่ 4 ทำให้คุณได้แต้มต่อกว่าคนอื่นเ