Search

Updated: 16 paź 2019


Dziś obok nas wygląda tak:


Jutro? Nowe!


Będzie zielono. Będzie nowocześnie. Będą nowe możliwości, nowe miejsca pracy i miejsce te nabierze na znaczeniu! Mikołowska 113 stanie się bardziej atrakcyjna!