Search

สำรวจอารมณ์เหงาในผู้สูงอายุ ยิ่งสูงวัย ยิ่งเหงาจริงหรือ?

วัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต ซึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้สูงอายุตามไปด้วย ความเหงาและว้าเหว่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ ในผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์ คุณ สุภาพร ไชยลังกาพิงค์ วัย 65 ปี เธอยอมรับว่ารู้สึกเหงาขึ้นเมื่อต้องว่างเว้น จากการทำงาน “ตอนเกษียณราชการใหม่ๆ รู้สึกเหงาบ้าง เพราะเคยอยู่กับเพื่อนครูและนัก เรียนเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้รู้สึกผูกพันกัน” ส่วนคุณวิชัย วัย 76 ปี และคุณกิม จิตตมานนท์กุล วัย 71 ปี คู่สามีภรรยา ต่างตอบตรงกันว่ารู้สึกเหงาเมื่อ