ค้นหา

ประเด็นพิจารณาสำหรับเลือกบริการจากนักจิตวิทยา

ปัจจุบันผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากการไปพบจิตแพทย์แล้ว หลายคนมองหานักจิตวิทยาเพื่อรับบริการการปรึกษาร่วมด้วย หรือบางคนก็อยากพูดคุยกับนักจิตวิทยาเพียงอย่างเดียว เพราะคิดว่าตนเองไม่ได้มีความผิดปกติอะไร ด้วยข้อจำกัดของบริการในโรงพยาบาล ทำให้คนทั่วไปไม่อาจพบกับนักจิตวิทยาได้ง่ายนัก คนจำนวนหนึ่งจึงตัดสินใจไปพบนักจิตวิทยาจากสถานที่ให้บริการอื่น เช่น คลินิกส่วนตัว หรือศูนย์บริการการปรึกษาของเอกชน แต่คำถามที่คนส่วนใหญ่มักจะถามก็คือ เราจะมีวิ