Search

בדרך לקורס פרמקלצ'ר

בוקר שישי

בדרך לקורס פרמקלצ'ר

בית לחם הגלילית.

אני אוהב להגיע מוקדם.

לפני שהשיעור מתחיל אני מטייל קצת בשדות.

דורך לאט על רגבי האדמה היבשים

משוטט בין חממות.

מצלם קצת,

וחושב.

היום נערכות הפגנות ילדים עצומות בכל העולם.

גם בנותיי ישתתפו באחת.

זו מלחמה אליה נגרר הדור שלהם

בגללנו, כי טעינו לחשוב שאנחנו שונים ונפרדים.

לא חלק מהמארג השלם.

הרשתות החברתיות יגעשו

יתעוררו ויכוחים

על יערות הגשם ושטחי המרעה

שריפת דלקים, גזי חממה

נִגָּרֵר להרבה נתונים.

ושוב נפספס את העניין כולו.

כאילו שאפשר להפריד דבר אחד מאחר

להפוך לְמִסְפָּר, לִשלוט וּלְוַסֵּת

ואז לפתור את הכל.

הבוקר עדיין מוקדם,

נעלי העבודה מרעישות על העלים היבשים.

אור השמש חם וצהוב

מנקד בין הצללים.

אני לא רואה פה ריאות ירוקות

לא יודע כמה טון חמצן מופק

כמה טון פחמן דו חמצני

נקלט פה בכל רגע נתון.

אני רק הולך כאן

מרגיש קטן

בין הפיקוסים הענקיים בכניסה.

הענפים שלהם נמוכים

צריך להתכופף קצת.

כמו לקוד קידה.

38 views