ค้นหา
  • NRRUPR

ราชภัฏโคราช รวมพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ

กิจกรรมได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการ เรื่อง ประเทศนี้จะดีหากไม่มีคอร์รัปชั่น การมอบรางวัลคนดีที่ไม่โกง การกล่าวสุนทรพจน์ “ราชภัฏนครราชสีมาประกาศศักดิ์ศรีจะไม่มีคอร์รัปชั่น” และการร้องเพลงศรัทธา เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาคาร 26 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2620, 2630

ดู 0 ครั้ง