Search
  • raimondsjirgensons

Arodbiedrības Goda biedrs


Ar š. g. 25. oktobra LVIPUFDA Valdes lēmumu slavenajai diriģentei Mārai Marnauzai piešķirts arodbiedrības Goda biedra statuss (tāpat kā Rainim, Aspazijai un M. Naumovai). Apsveicam !!!


34 views