ForedragNorges viktigste foredrag om psykisk helse og livsmestring?


Verdens helseorganisasjon forventer at den største sykdomsbelastningen i 2020 vil være psykiske lidelser som angst og depresjon. Ung Data undersøkelsen for 2019 dokumenterer en økning i selvrapporterte psykiske plager blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skole.


Tankemester argumenterer for at den største enkeltstående ferdigheten alle mennesker kan utvikle mot psykiske plager/lidelser, er evnen til å mestre egne tanker.Tankemester Steffen Dahl er ekspert på tankemestring - og omtales om en dyktig, engasjerende og tilstedeværende kurs og foredragsholder.


Hovedforedraget Tankemester har blitt hørt av over 10 000, og høster strålende tilbakemeldinger. I dette foredraget lærer du hvordan du kan mestre tankene dine uansett hva som skjer og hvilken situasjon du befinner deg i. Teknikkene og øvelsene Steffen benytter varierer avhengig av publikum.


Inneholder: Metode, opplevelse, alvor, humor, refleksjon og ny innsikt – en time med Steffen kan forandre deg som menneske!


«I over 90 % av alle vanskelige situasjoner du møter på i livet er det ikke selve situasjonen som er utfordringen, men tankene dine».

Steffen Dahl tar oss med inn i hans liv fra å være en vellykket konsulent og leder, til å si opp jobben for å følge drømmen om å være polfarer. Alene gikk han til både Nord og Sydpolen i løpet av ett år. Men den vanskeligste reisen begynte først etter hjemkomsten. Plutselig ble frykten for å gå på butikken større enn frykten for å møte isbjørn i 40 minusgrader.


Hjelp fra lege, spesialister, psykolog, piller, hypnose, mindfulness, og flere andre terapiformer feilet. Etter flere år med psykiske lidelser «våknet» han, radikalt forandret. ​

Når vi erkjenner at vi skaper vår egen lidelse, kan vi frigjøre oss fra psykiske plager/lidelser – en gang for alle, sier Steffen. Når vi innser at det er vårt eget sinn som er ansvarlig for all smerte, med den uopphørlige strømmen av tanker som retter seg mot fortiden samtidig som vi bekymrer oss over fremtiden, vil vi finne indre fred.


Foredraget kan basert på erfaringskompetanse spisses opp mot tema som:


Livsmestring/psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse 2020

Angst/depresjon/frykt/smerte

Selvskading/selvmordsforebygging

Åpenhet/ensomhet

Mobbing/kroppspress

Motivasjon/livsglede

Alkohol/dopmissbruk

Tilstedeværelse/mental balansePris: Kr 10 000,- + reise og oppholdskostnader jf. statens satser.


Send forespørsel om foredrag til steffen@tankemester.no


Steffen Dahl (f.1977) er opptatt av grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse. Han har 12 års erfaring som leder og konsulent, og 5 års erfaringskompetanse på psykiske lidelser. I 2011 gikk han alene på ski til både Nordpolen og Sydpolen. Siden 2016 har han stått på listen over anbefalte foredragsholdere for Verdensdagen for psykisk helse. Steffen samarbeider med et nettverk av fagpersoner innen psykologi, forskning, pedagogikk og adferdsvitenskap. Han har studert psykologi, filosofi og komparativ religion. Våren 2020 lanserte han GRUNNKURSET I TANKEMESTRING som er et nytt universalforebyggende og helsefremmende tiltak.