Kurs for skoler


Ung Data undersøkelsen for 2019 dokumenterer en økning i selvrapporterte psykiske plager blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skole.


Tankemester argumenterer for at den største enkeltstående ferdigheten alle mennesker kan utvikle mot psykiske plager/lidelser, er evnen til å mestre egne tanker.


GRUNNKURSET I TANKEMESTRING er et nytt universalforebyggende og helsefremmende tiltak som er målrettet mot de nye læreplanene.


Forståelsen kurset bygger på er hentet fra det som kalles «kognitiv læring». Denne forståelsen kan brukes som redskap i dagligdagse situasjoner, men også ved utfordringer og ulike belastninger (som for eksempel ved: prøver og eksamen, i konkurranse, ved konflikter og engstelse og nedstemthet).


Kurset og metoden er utviklet av Tankemester Steffen Dahl i samarbeid med et nettverk av fagpersoner innen pedagogikk, psykologi, atferdsvitenskap, forskning og har måleverktøy for dokumentasjon av effekt.Gjennomføring

· Spørreskjema før kurset

· Læring: 4 x 45 minutter i klasseformat i løpet av en uke.

· Spørreskjema etter kurset: 4 uker, 6 måneder og 12 måneder

· Situasjonsrapport underveis og sluttrapportForskning

Våren 2019 ble det gjennomført en testpilot med 140 elever. De mest markante endringene fra før og etter kurset viser en klar systematikk, og det er at samtlige av endringene er positive. Utslagene på atferd ser vi best på søvn der økningen er på 36% i gruppen som svarer at de ikke har opplevd søvnproblemer eller hatt svært lite søvnproblemer den siste måneden. Et annet resultat var en økning på 38% av de som svarer at de ikke har tatt smertestillende de siste 2 månedene. 50 % av elevene svarer at de har fått enten «litt bedre» eller «mye bedre» evner til å mestre sine egne tanker etter kurset. Andre funn er at flere er mer fornøyd med egne prestasjoner, færre føler seg ulykkelig, deprimert eller trist, og færre føler seg ensomme, samt at flere er uenige i at problemene deres ikke kan løses.


Pris

kr 40 000,- + kr 150 pr. elev for kurs bok.

I tillegg kommer reise og oppholdskostnader jf. statens satser.


Info

For spørsmål, ta kontakt på e-post: steffen@tankemester.no