• Lukáš Lev Červinka

Přihlášení se k zásadám férového vedení kampaně

 

Jakožto kandidát do Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu jsem se rozhodl připojit svůj podpis k "The Pledge for Election Integrity" (Přihlášení se k zásadám férového vedení kampaně), kterou zveřejnila Transatlantic Commission on Election Integrity (TCEI). TCEI, mezi jejíž zakladatele patří např. bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen, sdružuje významné osobnosti z veřejného života, byznysu či médií z Evropy a Spojených států s cílem otevřít širokou diskusi nad vměšováním se třetích zemí do demokratických voleb v Evropě a Spojených státech.

 

Toto Přihlášení se k zásadám férového vedení kampaně je otevřené všem politických stranám a všem kandidátům, kteří se budou ucházet o podporu voličů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Jeho hlavní zásadou je slib zřeknutí se zneužívání nepravdivých informací (fake-news) proti svým politickým oponentům. Jelikož všechny body tohoto prohlášení nejenže souzní s pirátskou politikou a pirátskými hodnotami, ale rovněž se zásadami slušné a fér politické kampaně neváhal jsem s připojením svého podpisu ani minutu.

 

Text prohlášení lze nalézt v originále (v angličtině, francouzštině nebo němčině) zde: https://electionpledge.eu/.

 

Můj překlad do češtiny následuje:

 

Přihlášení se k zásadám férového vedení kampaně

 

My, politické strany a kandidáti, nebudeme pomáhat ani podněcovat ty, kteří se snaží podrýt demokracii.

 

Podepsáním slibu se zavazujeme:

  • nevytvářet, nepoužívat ani nešířit data nebo materiály, které byly zfalšovány, zneužity, odcizeny nebo získány tzv. doxingem(1) za účelem desinformování nebo propagandy;

  • vyvarovat se šíření audio/video nebo foto montáží, které předstírají zobrazení jiných kandidátů, včetně šíření tzv. deepfake videí(2)

  • transparentně informovat o užívání botnetu(3) k šíření zpráv a neužívat těchto prostředků k útokům na oponenty, a to ani skrze třetí strany nebo prostředníky;

  • podniknout kroky k zajištění a udržení kybernetické bezpečnosti, školit pracovníky kampaně v mediální gramotnosti a ve schopnosti předcházet a rozpoznávat kybernetické útoky;

  • k transparentnosti o zdrojích financování kampaně.

 

 

Pozn. k překladu:

1. doxing = činnost, která je prováděna na internetu se snahou získat osobní data jednotlivce a zneužít jej s cílem uškodit danému jednotlivci;

2. deepfake videa = videa, v nichž je zobrazené osobě velmi věrohodným způsobem nahrazen obličej za cizí a pouhým okem není možno mnohdy rozeznat rozdíl od skutečnosti;

3. botnet = autonomně či automaticky fungující internetoví roboti (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Botnet)